Beekmos: 030-6035123 | BodyBusiness: 088-5882114

instructie videoconsult

Patiënten instructie Videobellen

U heeft een afspraak met uw therapeut via videobellen. Daarvoor moet u eerst MijnZorgApp installeren op je telefoon of tablet. Via deze app kunnen wij u ook een thuisoefenschema toesturen.

De sessie beginnen

  • Een kwartier voor aanvang ontvangt u een reminder van de videobelafspraak.
  • Vanaf een kwartier voor tijd opent u de app, logt in, en zoekt de afspraak op onder Menu > Afspraken. Let op de tijd en open de afspraak die op het punt staat om te beginnen.
  • Druk op de knop videobellen starten (onderaan het scherm). Is de knop grijs? Dan bent u te vroeg of te laat.
  • Druk vervolgens op het groene telefoonknopje om de ‘kamer’ binnen te gaan.
  • U ziet de therapeut of moet even op hem/haar wachten.
  • Wij willen u nog vermelden dat het videoconsult geldt als een volwaardige behandeling en als zodanig gedeclareerd zal worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent ontvangt u een factuur.