Beekmos: 030-6035123 | BodyBusiness: 088-5882114

Arbeid- en bedrijfsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie richt zich op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. Het gaat hierbij om klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Fysiotherapie Houten-Zuid vormt zich een goed beeld van uw problematiek door een goede inventarisatie van de klacht, arbeidsomstandigheden (eventueel het bezoeken van de werkplek) en persoonlijke factoren.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut?
De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Maar veel van die zaken zijn arbeidsgerelateerd, werkgever relevant en/ of taakrelevant. En daarmee direct van invloed op de prestaties van de werknemer.
Nastasja is arbeidsfysiotherapeut en opgeleid om alle bijdragende factoren voor goed herstel te onderzoeken en te behandelen. Zo kan de werknemer weer goed aan het werk met een zo klein mogelijke kans op terugkerende klachten en dus verzuim.

Wat is bedrijfsfysiotherapie?
Nastasja zet zich als bedrijfsfysiotherapeut in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Dit doet zij in samenwerking met de werkgevers en werknemers. Maar ook met Arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars.
Zo werkt Fysiotherapie Houten-Zuid aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek.Er wordt gewerkt aan het verminderen en herstellen van aandoeningen van het houding– en bewegingsapparaat. Tevens kunt u kunt ook rekenen op ondersteuning bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers.