Beekmos: 030-6035123 | BodyBusiness: 088-5882114

Chronische aandoeningen

Fysiotherapie vergoeding vanuit de basisverzekering

In een aantal gevallen komt vergoeding voor fysiotherapie onder voorwaarden in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen krijgen fysiotherapie voor het grootste deel vergoed vanuit de basisverzekering:
– maximaal 9 behandelingen per jaar, met eventueel een verlenging van nog eens 9 behandelingen worden vergoed uit basisverzekering. Daarna worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hiervoor dient er een aanvullende verzekering te zijn afgesloten.
– voor behandeling van aandoeningen uit de lijst chronische aandoeningen geldt een volledige dekking vanuit de basisverzekering.

Indicatie chronische aandoening
De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. Afhankelijk van de indicatie wordt er meestal voor een jaar alle medisch noodzakelijke behandelingen vergoed. Sommige aandoeningen 3 mnd of 6 mnd. Houdt rekening met het eigen risico. Wanneer u nog niet uw totale eigen risico heeft gebruikt bij bijvoorbeeld uw ziekenhuisbezoek of medicatie, moet u eigen risico dragen bij fysiotherapie vergoedingen vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar zal het eigen risico bij u in rekening brengen.
De eerste 20 behandelingen na een chronische indicatiestelling worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, mits u zoveel dekking heeft in uw aanvullende verzekering. Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen (of een deel hiervan) zelf betalen. U ontvangt hiervoor van ons of uw zorgverzekeraar een rekening. Dit verschilt per zorgverzekeraar.

Machtigingen Chronische aandoeningen
Bij de meeste zorgverzekeraars is het tot heden voldoende om een verwijsbrief van de medisch specialist te overleggen om in aanmerking te komen voor chronische indicaties. Bij een aantal verzekeringen moet er een machtiging langdurige fysiotherapie worden aangevraagd voordat er gedeclareerd kan worden.
Een aantal zorgverzekeraars verwachten een aanvraag van een machtiging wanneer er veel behandelingen nodig zijn en de cliënt onbeperkt verzekerd is.

Wat zijn chronische aandoeningen
Hoewel het heel duidelijk lijkt wat chronische aandoeningen zijn en welke niet, is hier veel verwarring over.
Er is door het ministerie van Volksgezondheid een lijst opgesteld waarop staat omschreven welke aandoeningen wel en niet in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapie.
De aandoeningen die zeker chronisch kunnen zijn, maar niet in aanmerking komen zijn o.a.: chronische lage rugklachten, artrose (slijtage), fibromyalgie, diabetes, enz. Vanaf januari 2012 zijn ook de aandoeningen: reuma, hartklachten en osteoporose van de lijst afgehaald.
Na operaties heeft u wel een chronische indicatie voor 1 jaar. Na fracturen een half jaar.
Chronische Lijst Borst 2012

Kijk voor meer informatie op www.defysiotherapeut.com